Ogłaszamy konkurs na wyróżniające się działki w ROD ZACISZE w roku 2018. 

            Ogłaszamy kolejną edycję naszego Konkursu. Z Regulaminem konkursu można zapoznać się także na tablicach informacyjnych Ogrodu. Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. Dla zwycięzców ufundujemy nagrody. Zgłaszane uwagi będziemy oczywiście uwzględniać, jeżeli to możliwe to jeszcze w tym roku, a na pewno przy organizacji następnych konkursów.

 Regulamin konkursu na wyróżniającą się działkę.

 

Konkurs na wyróżniające się działki w roku 2017:

Pomimo, że ogłoszony regulamin konkursu przewidywał różne formy zgłaszania wyróżniających się działek, wobec braku zgłoszeń ze strony działkowców, Zarząd musiał samodzielnie dokonać wyboru działek do udziału w konkursie, przeprowadzić ich selekcję oraz wyłonić laureatów konkursu. Z każdej kolonii wytypowano po dwie najbardziej wyróżniające się działki i ich użytkowników uhonorowano nagrodami rzeczowymi wręczonymi podczas Dnia Działkowca 2017.