Opłata członkowska dla członków PZD 6 zł/rok
Opłaty ogrodowe:  
1. Inwestycje, remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej 15 gr/m²
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu 2 gr/m²
3. Ubezpieczenia, podatki, opłaty publicznoprawne (wywóz śmieci) 14 gr/m²
4. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości 6 gr/m²
5. Wydatki związane z zarządzaniem ROD 25 gr/m²
6. Partycypacja (przekazanie do OZ PZD) 8 gr/m²
Razem 70 gr/m²

 Rozliczenie kosztów funkcjonowania ROD ZACISZE w roku 2017 znajduje się w dokumentach Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2018 (Aktualności i informacje - Uchwały Walnego Zebrania - Dokumenty Walnego Zebrania 2018).

 

Nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty (za rok 2018 do 30 czerwca 2018 r.):

20 1020 5242 0000 2302 0148 0565

Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE”
51-607 Wrocław
ul. Czackiego 53