Opłata członkowska dla członków PZD 6 zł/rok
Opłaty ogrodowe: 69 gr/m²
1. Inwestycje, remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej 22 gr/m²
2. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu 2 gr/m²
3. Ubezpieczenia, podatki, opłaty publicznoprawne (wywóz śmieci) 3 gr/m²
4. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości 6 gr/m²
5. Wydatki związane z zarządzaniem ROD 27 gr/m²
6. Partycypacja (przekazanie do OZ PZD) 10 gr/m²
Razem 70 gr/m²

Powyższe opłaty zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze z dnia 25 kwietnia 2022 r. - uchwała nr 4/2022 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu ROD w wysokości 85,00 zł od działki została zatwierdzona przez Walne Zebranie Sprawozdawcze z dnia 25 kwietnia 2022 r. - uchwała nr 5/2022.

 Opłata za działkę w roku 2022 wynosi: powierzchnia działki w m² x 0,69 zł + 85,00 zł (wywóz odpadów) + 6,00 zł (dla członków PZD) + ew. koszty należne (np. opłaty za wezwania do zapłaty).

Nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty (za rok 2021 do 30 czerwca 2021 r.):

20 1020 5242 0000 2302 0148 0565

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE” we Wrocławiu
51-607 Wrocław, ul. Czackiego 53