- Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r. w Domu Działkowca przy ul. Czackiego 53 we Wrocławiu. Początek obrad: I termin godz. 14.00; II termin godz. 14.30 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 30 marca i 6 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 - 16.00 w Siedzibie Zarządu.

- Zarząd ROD informuje, że jak co roku wywóz odpadów komunalnych z trenu obu kolonii ROD zakończy się z dniem 31 października 2018 r. Wznowienie wywozu odpadów komunalnych planowane jest od dnia 01.04.2019 r. (lub wcześniej, zależnie od warunków pogodowych).

- Zarząd ROD serdecznie dziękuje wszystkim Działkowcom, którzy razem świętowali Dzień Działkowca. Pogoda nam dopisała, a spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Zapraszamy wszystkich ponownie za rok.

Zarząd ROD serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców na obchody Dnia Działkowca w sobotę 22 września 2018 r. na godz. 13.00 do naszego domu Działkowca przy ul. Czackiego 53.

- Zarząd ROD informuje o przeniesieniu tablicy informacyjnej na Kolonii Dolina Słońca. Ze względu na konieczność wymiany tablicy, nowa tablica została ustawiona przy parkingu (nowo utwardzonym). 

- W dniu 14.04.2018 r. odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze - z dokumentami dotyczącymi przebiegu Zebrania można zapoznać się w zakładce Aktualności i informacje - Uchwały walnego zebrania - Dokumenty Walnego Zebrania 2018. Wśród dokumentów jest też Informacja o kosztach funkcjonowania ROD ZACISZE w roku 2017.

- Zarząd ROD informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w sobotę 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zarządu tzn w domu Działkowca przy ul. Czackiego 53. Pierwszy termin WZS o godz. 11.00, w przypadku braku kworum drugi termin został wyznaczony na godz. 11.30

- Zarząd ROD informuje, że wywóz odpadów komunalnych z trenu obu kolonii ROD zostanie wznowiony z dniem 3 kwietnia 2018 r. Prosimy o przestrzeganie zasad selektywnego zbierania odpadów.

- Zarząd ROD informuje, że począwszy od dnia 01.12.2017 r., na okres zimowy, zostanie na terenie Kolonii "Czarna Woda" wyłączony prąd. Włączenie prądu nastąpi wiosną, zależnie od warunków pogodowych, w marcu 2018 r.

- Zarząd ROD informuje, że jak co roku wywóz odpadów komunalnych z trenu obu kolonii ROD zakończył się z dniem 31 października 2017 r. Wznowienie wywozu odpadów komunalnych planowane jest od dnia 01.04.2018 r. (lub wcześniej, zależnie od warunków pogodowych).

Zarząd prosi o niewyrzucanie i nieskładowanie odpadów (także odpadów zielonych) w miejscach przeznaczonych na pojemniki na odpady. Odpady te nie zostaną wywiezione przez służby komunalne, a koszt ich usunięcia poniosą wszyscy działkowcy ROD.

- Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo niesprzyjającej pogody uczestniczyli w obchodach tegorocznego Dnia Działkowca. Pomimo padającego deszczu spotkanie w Domu Działkowca jak co roku przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze.

- W dniu 22.04.2017 r. odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze - z dokumentami dotyczącymi przebiegu Zebrania można zapoznać się w zakładce Aktualności i informacje - Uchwały walnego zebrania - Dokumenty Walnego Zebrania 2017. Wśród dokumentów jest też Informacja o kosztach funkcjonowania ROD ZACISZE w roku 2016.

- Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD 19.02.2016. - Pomimo ustawowego zakazu zamieszkiwania na terenie ROD, także i w naszym Ogrodzie są działki, które służą do całorocznego zamieszkiwania przez działkowców. Jednym z problemów jaki taka sytuacja stwarza jest problem śmieci i opłat z tego tytułu. KR PZD wyjaśnia, jakie zasady opłat z tytuły wywozu odpadów komunalnych obowiązują w przypadku tych działkowców (przytaczając także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w tej sprawie) - ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

- Altana na działce w ROD - Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Ponieważ u wielu osób, a zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu wątpliwości, KR PZD kompleksowo wyjaśnia wszystkie kwestie dotyczące altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed wszystkim w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

Dalsze szczegółowe informacje czytaj tutaj.

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną 11.02.2016. - UWAGA OSTRZEŻENIE!!! W trosce o dobro przyszłych działkowców KR PZD wyjaśnia, na jakie informacje podane w ogłoszeniach należy zwracać szczególną uwagę, żeby nie kupić działki, która jest zagospodarowana w sposób niezgodny z obwiązującymi przepisami - ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych - 28.01.2016. - Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków budżetu gminy. Dotyczy to demontażu, pakowania i wywozu odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Można usunąć m.in. płyty eternitowe. Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachowego. (Program usuwania azbestu we Wrocławiu - przeczytaj tutaj).

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie ponadnormatywnego budownictwa 15.12.2015.Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. po raz kolejny omówiła problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD. Krajowa Rada uznała, że problem budownictwa ponadnormatywnego jest poważny. W związku z tym zobowiązała wszystkie organy Związku do aktywnego eliminowania tego zjawiska na działkach w ROD.Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie przez wszystkie struktury Związku odpowiednich działań, które skutecznie wyeliminują w przyszłości samowolę budowlaną w ogrodach (więcej czytaj tutaj).

były się tradycyjne obchody Dnia Działkowca. Jak co roku spotkali się na nich działkowcy z obydwu kolonii Ogrodu i przez kilka godzin wspólnie spędzali czas korzystając z pięknego, słonecznego sobotniego popołudnia. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce "O ogrodzie - Galeria zdjęć - Dzień Działkowca 2015".

- 9 września 2015 r. zarejestrowany został w KRS statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (dostępny tutaj). Spełniony został w ten sposób wynikający z art. 68 ustawy o ROD obowiązek uchwalenia nowego statutu w terminie 18 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy (zobacz odpis KRS).

- 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd wybrał nowe władze Związku oraz podjął szereg uchwał i stanowisk (szczegóły na stronie PZD - tutaj).