- W dniu 20 VI 2024 r. odbył się odczyt liczników zużycia prądu na Kolonii Czarna Woda. Rozliczenie prądu można sprawdzić tutaj. 

Zarząd ROD informuje, że Rada Miejska Wrocławia przystępuje do sporządzania Planu Ogólnego Miasta Wrocławia.

Aby nasz Ogród był ujęty w strefie zieleni i rekreacji prosimy o przesyłanie pism dotyczących planowania przestrzennego na adres:

- w formie mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w formie papierowej: Wydział Planowania Przestrzennego we Wrocławiu, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

Wzory pism z danymi działek geodezyjnych dla Pismo do WPL Czarna Woda i Pismo do WPL Dolina Słońca (wersję edytowalną w WORD udostępnimy na życzenie - wyślemy mailem) dostępne pod linkami. Termin składania pism upływa 01.07.2024 r.

- Zarząd przypomina o obowiązującym w ROD selektywnym zbieraniu odpadów oraz o zakazie wyrzucania i składowania odpadów gabarytowych przy pojemnikach na odpady. Zarząd ponownie prosi o niewyrzucanie i nieskładowania  odpadów zielonych  w workach przy pojemnikach na odpady. Odpady te nie zostaną wywiezione przez służby komunalne, a koszt ich usunięcia poniosą wszyscy działkowcy ROD.

- Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD 19.02.2016. - Pomimo ustawowego zakazu zamieszkiwania na terenie ROD, także i w naszym Ogrodzie są działki, które służą do całorocznego zamieszkiwania przez działkowców. Jednym z problemów jaki taka sytuacja stwarza jest problem śmieci i opłat z tego tytułu. KR PZD wyjaśnia, jakie zasady opłat z tytuły wywozu odpadów komunalnych obowiązują w przypadku tych działkowców (przytaczając także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w tej sprawie) - ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

- Altana na działce w ROD - Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Ponieważ u wielu osób, a zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu wątpliwości, KR PZD kompleksowo wyjaśnia wszystkie kwestie dotyczące altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed wszystkim w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

Dalsze szczegółowe informacje czytaj tutaj.

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną 11.02.2016. - UWAGA OSTRZEŻENIE!!! W trosce o dobro przyszłych działkowców KR PZD wyjaśnia, na jakie informacje podane w ogłoszeniach należy zwracać szczególną uwagę, żeby nie kupić działki, która jest zagospodarowana w sposób niezgodny z obwiązującymi przepisami - ze szczegółami można zapoznać się tutaj.