W roku 2018 przeglądy działek będą prowadzone w oparciu o obowiązujący Regulamin ROD oraz Uchwałę nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18.XII.2015 r. dotyczącą przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD.

W szczególności uwaga będzie zwracana na:

- stan zagospodarowania działki,

- posiadanie obowiązkowego kompostownika,

- stan techniczny i estetyczny altan, oraz zgodność powierzchni z dopuszczalną normą 35 m2,

- zamieszkiwanie w altanach.

W dniu 15 maja 2018 r. zostały przeprowadzone przeglądy zagospodarowania działek. 

Na kolonii Czarna Woda największe zastrzeżenia budzi utrzymanie właściwego stanu alei (usuwanie chwastów oraz koszenie trawy przez działkowców użytkujących działki przylegające do alei do połowy szerokości alei zgodnie z § 67 p. 3 Regulaminu ROD).

Szczególne zastrzeżenia budził stan działek nr: 15, 59, 1, 38, 41, 46, 47.