W roku 2018 przeglądy działek będą prowadzone w oparciu o obowiązujący Regulamin ROD oraz Uchwałę nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18.XII.2015 r. dotyczącą przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD.

W szczególności uwaga będzie zwracana na:

- stan zagospodarowania działki,

- posiadanie obowiązkowego kompostownika,

- stan techniczny i estetyczny altan, oraz zgodność powierzchni z dopuszczalną normą 35 m2,

- zamieszkiwanie w altanach.