Zgodnie z uchwałą nr 10/2024  Walnego Zebrania sprawozdawczo Wyborczego z dnia 27 kwietnia 2024 r. opłata za wywóz odpadów komunalnych z tereny ROD w roku 2024 wynosi 227,00 zł od działki.

Częstotliwość wywozu odpadów wynosi:

- odpady zielone i zmieszane - 1 raz w tygodniu; odpady plastikowe - co 2 tygodnie; szkło oraz papier - 1 raz w miesiącu

Zarząd ponownie prosi o niewyrzucanie i nieskładowania  odpadów zielonych  w workach przy pojemnikach na odpady. Odpady te nie zostaną wywiezione przez służby komunalne, a koszt ich usunięcia poniosą wszyscy działkowcy ROD.

 Zarząd ROD przypomina, że spalanie liści, gałęzi i innych odpadów zielonych na terenie działek w ROD jest surowo zabronione. Osoby, które nie stosują się do tego zakazu, mogą zostać ukarane mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł.

Zakaz ten jest także umieszczony w Regulaminie ROD, do przestrzegania którego każdy Działkowiec jest zobowiązany. Dodatkowo Zarząd przypomina, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach termiczne przekształcanie odpadów (spalanie) poza spalarnią, jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.

W naszym Ogrodzie decyzją Walnego Zebrania od roku 2012 obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstających na działkach. W tym celu podstawione są osobne pojemniki na odpady zmieszane, na odpady plastikowe, butelki i papier.

Zarząd przypomina, że obowiązkiem każdego działkowca jest posiadanie na działce kompostownika i kompostowanie w nim pozostałości po uprawianych na działkach uprawach (do pobrania broszura "Jak wytwarzać i stosować kompost" ze strony PZD).

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD 19.02.2016. - Pomimo ustawowego zakazu zamieszkiwania na terenie ROD, także i w naszym Ogrodzie są działki, które służą do całorocznego zamieszkiwania przez działkowców. Jednym z problemów jaki taka sytuacja stwarza jest problem śmieci i opłat z tego tytułu. KR PZD wyjaśnia, jakie zasady opłat z tytuły wywozu odpadów komunalnych obowiązują w przypadku tych działkowców (przytaczając także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w tej sprawie) - ze szczegółami można zapoznać się tutaj.